Συνέπεια & Ποιότητα


Η διαδικασία κατασκευής μιας ιστοσελίδας, είναι τόσο μια τέχνη όσο και μια επιστήμη. Η ThreeSquares για να εξασφαλίσει την συνέπεια και την ποιότητα ακολουθεί ένα πλάνο κατασκευής με βάση τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης κατασκευής και ανάπτυξης ιστοσελίδων.

Η τάση που επικρατεί στο διαδίκτυο απαιτεί ιστοσελίδες βασισμένες στην απλότητα, με έμφαση στις πληροφορίες και την καλύτερη πλοήγηση των χρηστών.

Η γραμματοσειρά, τα χρώματα, η συνοχή, τα κείμενα, οι εικόνες και φυσικά η συμβατότητα προβολής, είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Τυπογραφία Ιστοσελίδας

Τυπογραφία

Ο κύριος στόχος της τυπογραφίας (Typography) είναι να μεταφέρει τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, στους επισκέπτες, με την μορφή γραμμάτων και λέξεων ή κειμένων. Ζητήματα όπως η αναγνωσιμότητα, τύποι γραμματοσειρών και μεγέθη, τοποθέτηση και η ποσότητα του κειμένου, μεταξύ άλλων, επηρεάζουν την συνολική επίδραση μιας ιστοσελίδας κατά την πλοήγηση του χρήστη, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

Χρώματα

Τα χρώματα έχουν άμεση επίδραση στη διάθεση, την αντίληψη, τα συναισθήματα και την αλληλεπίδραση του χρήστη της ιστοσελίδας. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή, συνδυάζοντας και χρησιμοποιώντας τα σωστά χρώματα μπορούν να αποφέρουν στην επίτευξη του στόχου της ιστοσελίδας. Είται πρόκειται για την απόκτηση νέων πελατών ή το κλείσιμο μιας συμφωνίας.

Χρώματα Ιστοσελίδας
Απόσταση Στοιχείων Ιστοσελίδας

Απόσταση

Η απόσταση έχει να κάνει με την τοποθέτηση των στοιχείων μέσα στην ιστοσελίδα. Το πόσο κοντά ή μακρυά θα είναι το κάθε στοιχείο από το άλλο. Στοιχεία που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους αναφέρονται ως μπλόκ. η απόσταση των στοιχείων μεταξύ τους παρέχει μια λογική διανομής των πληροφοριών μέσα στην ιστοσελίδα.

Συνοχή

Η κατασκευή της ιστοσελίδας απαιτεί τη συνοχή ώστε να παρέχει στον χρήστη μια οικεία αίσθηση για το πως λειτουργεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της, βασισμένη σε προηγούμενες εμπειρίες πλοήγησης του. Όλες οι σελίδες του δικτυακού τόπου πρέπει να έχουν μια σταθερή οπτική εμφάνιση και συνεπή λειτουργική εμπειρία προωθώντας έτσι την ευκολία πλοήγησης.

Συνοχή Στοιχείων Ιστοσελίδας
Εικόνες Ιστοσελίδας

Εικόνες

Στον ψηφιακό κόσμο, τίποτα δεν μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα ένα μήνυμα, από τις εικόνες! Οι άνθρωποι από την φύση τους είναι οπτικά όντα. Με αυτό κατά νου, είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε, όχι μόνο εικόνες υψηλής ποιότητας, αλλά εικόνες ελκυστικές, συναρπαστικές και συνάμα με ουσιαστικό περιέχομενι, ώστε η ιστοσελίδα να είναι αποτελεσματική.

Συμβατότητα

Η χρήση του διαδίκτυου έχει ανοδική τάση σε tablets και smartphones. Σε παγκόσμια κλίμακα έχει ήδη υπερβεί τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου που χρησιμοποιούν σταθερό υπολογιστή. Αν η ιστοσελίδα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις αγορές, της δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα. Η κατασκευή της ιστοσελίδας απαιτεί την λεγόμενη responsive σχεδίαση.

Συμβατότητα Προβολής

Βήματα ανάπτυξης

Εξάλλου η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει την διαφορά!

Διαδικασία κατασκευής

  • Google Analytics
  • Joomla
  • cPanel
  • CloudLinux OS
  • 1
  • 2